Educació Infantil

Els espais d’Educació Infantil de l’escola Avenç són càlids, acollidors, oberts a l’exterior, faciliten oportunitats d’aprenentatge. Les aules s’obren a l’exterior la qual cosa facilita noves oportunitats d’aprenentatge dels nens i nenes.

Educació Primària

A l’Educació Primària, les aules i els diferents espais polivalents, interiors i exteriors, ens permeten dur a terme les diferents activitats d’aprenentatge i fer-ne protagonistes actius i reflexius els i les nostres alumnes.

Educació Secundària

A l’Educació Secundària, diferents espais permeten que l’alumnat treballi les diferents matèries a partir de materials molt més interactius i metodologies diverses, participi de forma més activa en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupi estratègies i competències transversals per anar resolent amb major autonomia els reptes amb què s’anirà trobant.